Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Zespół Interdyscyplinarny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 07:39

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

 

Zespół interdyscyplinarny w gminie Stary Dzierzgoń został powołany Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1. Pracownicy Socjalni

2. Asystent rodziny

3. Kurator sądowy

4. Pielęgniarka środowiskowa

5. Koordynator pieczy zastępczej PCPR Sztum

6. Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Myślicach

7. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Pedagodzy Szkolni

Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stary Dzierzgoń wchodzą przedstawiciele instytucji:

1. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu

2. Posterunek Policji w Dzierzgoniu

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzierzgoniu

4. Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap w Starym Targu

5. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Myślicach

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu

8. Gimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

10. Sąd Rejonowy w Kwidzynie

 

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli rożnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack