GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w środę po godzinach pracy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 55 276 14 81 lub poinformowaniu sekretariatu urzędu gminy.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 stycznia 2022 14:55

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STARY DZIERZGOŃ – badanie ankietowe

W związku z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej oceny oraz kierunków rozwoju w gminie w której Państwo żyjecie: o usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju oraz opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzierzgoń. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

Wójt Gminy

Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa, po jej wypełnieniu proszę zaznaczyć komendę „Prześlij”.

Link do ankiety ---->

Poprawiony: środa, 19 stycznia 2022 15:01
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 stycznia 2022 14:37

 

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust 1 ustawy z dnia 19 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń 71, w terminie 30 dni od dnia oddania zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji.

APELUJEMY DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY JESZCZE NIE ZŁOŻYLI ZGŁOSZENIA, ABY ZROBILI TO NIEZWŁOCZNIE!!!

Druki zgłoszeń dostępne są:

- w sekretariacie oraz pokoju nr 20 Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu,

- na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Stary Dzierzgoń,

- na stronie internetowej: http://www.starydzierzgon.pl/

Wypełniony druk można składać:

- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71, w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 7:15–15:15,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71,

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Stary Dzierzgoniu przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

W pierwszej kolejności zbierane będą zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz.888 ze zm.), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, informujemy o konieczności niezwłocznego podpisania umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

Podmioty posiadające zezwolenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń na dzień 01.11.2021r.:

– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Stary Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń,

– ,,Kogut” Usługi Komunalne Ksenia Tyszyńska, ul. Żeromskiego 12, 82-400 Sztum,

– WC SERWIS Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 stycznia 2022 13:25

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie nieczynny


 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 grudnia 2021 13:53

 

INFORMACJA

Dnia 31 grudnia 2021 r.(piątek)

kasa Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu będzie czynna

od godz. 715 do godz. 1000

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 grudnia 2021 11:18

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lubochowo

Ogłoszenie o sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Zakręty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Bucznik

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack